My Profile Photo

حمید کرد


حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما، بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم


مسدود بودن سایت Disqus.com در ایران

متاسفانه سایت Disqus.com به اشتباه و یا بدرستی (دقیقا معلوم نیست) مسدود شده و این امر باعث می شه بسیاری از سایت ها و وبلاگ ها که سیستم ارسال بازخورد و دیدگاه اون ها با استفاده از Disqus هست با اینترنت عادی ایران قابل مشاهده نباشند. برای ارسال دیدگاه در این سایت نیز از این سیستم استفاده شده، بنابراین برای ارسال نظرات و دیدگاه های خود به ناچار باید از روش های رفع محدودیت برای دسترسی به سایت های مسدود شده استفاده کنید.

ممکن است بعلت مسدود بودن سایت Disqus در ایران، نتوانید دیدگاه ارسال کنید.